Varsel om ændret opkrævning af fast bidrag og ændrede betalingsbetingelser

Din regning for fjernvarme bygger på et takstblad, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen og anmeldt til Forsyningstilsynet. Takstblad for 2019 er ved at blive lavet, men du får allerede nu et varsel om, at der vil ske ændringer på to punkter fra 1. januar 2019. Det faste bidrag vil blive beregnet på en ny måde, og alle kunder vil få en acontoopkrævning hvert kvartal.

Fra næste år får alle vores kunder opkrævninger en gang i kvartalet. Kunder med et årligt forbrug på mere end 2.000 MWh kan bede om at få en opkrævning hver måned. Sådan er det også i dag, så ændringen består i, at du snart også kan læse det i vores takstblad.

Fremover afregner vi det faste bidrag ud fra dit varmeforbrug de seneste tre år. Hvis du endnu ikke har været kunde i tre år, beregner vi et forventet varmeforbrug. Beregningen bygger på dit tidligere varmeforbrug eller på standardforbrugstal fra Statens byggeforskningsinstitut (SBi). Det betyder, at vi nu beregner det faste bidrag på samme måde, uanset om du er ny kunde eller har haft fjernvarme i mange år.

Du kan se takstbladet for 2019 på vores hjemmeside fra 1. januar 2019.

Hvis du har spørgsmål til ændringerne i opkrævning af fast afgift eller vores betalingsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os.