Udfasning af grundbeløb er uden betydning for fjernvarmekunder i Gentofte.

Der har i pressen været omtale af markante stigninger i fjernvarmepriser på grund af udfasning af det såkaldte grundbeløb. Udfasning af grundbeløb er uden betydning for fjernvarmekunder i Gentofte.

Med udgangen af 2018 udfases grundbeløbet. Det kan betyde markant højere fjernvarmepriser hos de små decentrale fjernvarmeværker, som primært ligger i Jylland. I Gentofte har det ingen betydning for fjernvarmeprisen. Grundbeløbet er det tilskud, som de små kraftværker har modtaget for at medvirke til at producere el. Grundbeløbet er et statsligt tilskud, som fjernvarmeværkerne, som både producerer el og fjernvarme, primært i landdistrikter, har modtaget frem til 1. januar i år.

Det får ingen betydning for fjernvarmekunderne i Gentofte. I Gentofte producerer vi ikke varmen selv, vi distribuerer den blot. Vi får vi leveret fjernvarmen centralt fra CTR, som leverer til hele hovedstadsområdet. De kraftværker CTR modtager fjernvarmen fra, har ikke modtaget grundbeløb, derfor har udfasningen af grundbeløbet ikke nogen betydning for fjernvarmeprisen i Gentofte.