Om Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

Vi er et fælleskommunalt serviceselskab, der betjener kunder, borgere og virksomheder i begge kommuner.

I Gentofte og Gladsaxe er arbejdet med at udbygge fjernvarmenettet i de to kommuner godt i gang i disse år. Vi har også travlt med at eftertilslutte boliger i de områder, hvor der allerede er fjernvarme.

Fjernvarmeselskaberne Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme

Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme er ejet og en del af hhv. Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Det er kommunalbestyrelsen i Gentofte og Byrådet i Gladsaxe, som er beslutningstagere og godkender fx udbygningsplaner og takster i hver deres kommune.

Når du har fjernvarme, er du kunde hos enten Gentofte Fjernvarme eller Gladsaxe Fjernvarme, afhængigt af hvilken kommune du bor i. Der er omkring 11.000 kunder tilsammen i de to kommuner.

Serviceselskabet Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

De to kommuner ejer i fællesskab serviceselskabet Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, og vi er ca. 70 medarbejdere. Vores opgave er at betjene nuværende og kommende fjernvarmekunder på vegne af begge kommuner – gennem de to fjernvarmeselskaber.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har en bestyrelse med medlemmer fra begge kommuner. Læs mere om bestyrelsen under ”Om os”.

Vi tjener ikke penge på fjernvarmen

Som alle fjernvarmeselskaber i Danmark arbejder vi efter et ”hvile i sig selv”- princip, som varmeforsyningsloven foreskriver. Det betyder, at vi hverken tjener eller taber penge på at forsyne borgerne med fjernvarme. Udgifter og indtægter i de to fjernvarmeselskaber skal balancere og gå i nul fra år til år. Vi tilpasser derfor hvert år taksterne, så de sættes lidt op eller ned, alt efter om varmen er blevet dyrere eller billigere.

Varmen kommer fra CTR

Vi køber varmen af Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), som forsyner flere kommuner i hovedstadsområdet. Store fjernvarmeledninger bringer det varme vand på tværs af kommunegrænser og ud til mange borgere i Gentofte og Gladsaxe – og til endnu flere i løbet af de kommende år.

Læs mere om sammensætning af varmekilder i fjernvarmen og CO2-aftrykket i miljødeklarationerne fra CTR under ”Spørgsmål og fakta” –> ”Det med småt” (se under overskriften: Energiafgifter og miljødeklarationer).