Forstå din varmeopgørelse

Hvis du ikke lige kan gennemskue, hvad de forskellige oplysninger på din regning dækker over, er du ikke den eneste. Varmeprisen er en kompleks størrelse. Få hjælp til at forstå, hvordan vi lægger budget, og se hvad de forskellige tal på din varmeopgørelse henviser til.

Din varmeopgørelse og dit budget kommer i begyndelsen af februar

I slutningen af januar får du hvert år et budget over dit forventede varmeforbrug i det kommende år. Her står også de acontobeløb, som du skal betale hvert kvartal. Hvis du bliver tilsluttet fjernvarme i løbet af året, får du et budget for resten af året. Når året er omme, aflæser vi dit faktiske varmeforbrug og sender dig en varmeopgørelse. Har du brugt mere varme end ventet, betaler du ekstra. Har du brugt mindre, får du penge tilbage.

Det lyder enkelt, men din varmepris er sammensat af flere elementer, så det er forståeligt, hvis du har brug for lidt forklaring for at kunne gennemskue din varmeopgørelse.

Fjernvarmeprisen er en sammensat størrelse

Fjernvarmeprisen dækker både dit forbrug af fjernvarme samt drift, vedligehold af og investeringer i fjernvarmenettet.

Som forbruger af fjernvarme betaler du forskellige bidrag:

  • Det faste bidrag dækker drift, vedligehold og administration af fjernvarmenettet.
  • Det variable bidrag er betaling for selve varmeforbruget.
  • Administrationsbidraget dækker over vores administrative arbejde i forbindelse med servicering af vores kunder.

Vi køber din varme af CTR – og tjener ikke penge på den

Vi køber varmen via vores fjernvarmeleverandør, Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR). CTR er et fælleskommunalt interessentskab, som er ejet af kommunerne: København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby. Selskabet er reguleret efter et ”hvile i sig selv”-princip, som betyder, at de ikke må tjene penge på fjernvarmen.

Gentofte Fjernvarme er som alle fjernvarmeselskaber i Danmark underlagt varmeforsyningsloven og er dermed også et ”hvile i sig selv”-selskab. Når der er overskud, får du som fjernvarmekunde penge tilbage i form af lavere takster det efterfølgende år. Modsat bliver takterne sat op, hvis der er ekstra udgifter et år.

Du kan læse mere om CTR’s varmekildesammensætning og priser på www.ctr.dk.
Læs også om de grønne gevinster ved fjernvarmen.