Klagevejledning

Hvis du får brug for at klage over en afgørelse, som vi har truffet, finder du her en vejledning til dine klagemuligheder.

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, f.eks. i en e-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold – eller kun vil give dig delvis medhold – kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.:  4171 5000
post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk.

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage. Du kan også bruge dette direkte link.

Vælg ’Energi’ og følg instruktionen.

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis du får medhold i klagen, får du gebyret tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Ankenævnet på Energiområdet.

Vær opmærksom på at Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.forsyningstilsynet.dk og www.ekn.dk.

Du har også mulighed for at klage gennem EU-Kommissionens online-klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive din klage via linket herunder, og vælger du at indgive din klage her, skal du angive fjernvarmeselskabets mailadresse, som er info@ggfjernvarme.dk.

Klik her for at indgive din klage via EU-Kommissionens online-klageportal.