Vi kvalitetssikrer vores anlægsarbejde med drone

Vi sikrer, at vores gravearbejde forløber som planlagt, og at reetableringen af vejene sker korrekt, så vejene kommer til at ligne sig selv igen bagefter. Det gør vi bl.a. ved at overflyve områderne med en drone under udbygningen af fjernvarmenettet.

Hvor tit og hvornår flyver dronen?

Vi gennemfører overflyvninger på hverdage i dagtimerne lige før, under og umiddelbart efter vores gravearbejde på vejene i et område. Som udgangspunkt sender vi dronen ud et par gange om måneden. Ved særlige forhold kan det være nødvendigt med ekstraordinære overflyvninger.

Vi begrænser dog brugen af dronen til kun at indhente den mest nødvendige dokumentation.

Hvordan opsamles data, og hvad kan man se på billederne?

Kameraet på dronen optager ikke, når dronen lander og letter. Dronen flyver 120 meter over terræn og tager kun billeder i flyvehøjde og i en defineret zone. 120 meter er det højeste, man må flyve med drone i Danmark uden anden tilladelse.

På grund af højden, hvorfra billederne tages, er personfølsomme data (som fx ansigter og nummerplader) naturligt sløret. Pixeldensiteten er på omkring de 2 cm/pixel, hvilket betyder, at man ikke kan genkende personer, men fortsat kan bruge billederne til målinger og dokumentation som hjælp til gravearbejdet.

Hvad bruger vi fotodokumentationen til?

Brugen af en drone er et supplement til det traditionelle tilsynsarbejde på jorden. Billederne bruger vores rådgiver og entreprenører dels til at kortlægge området, dels til at sikre, at vi afleverer vejene i minimum samme stand som før vores gravearbejde. Formålet er altså at kvalitetssikre anlægsarbejdet og genetableringen af vejene.

Hvem gennemfører overflyvningerne og håndterer data?

Det er udelukkende autoriserede piloter med gyldigt droneførerbevis, der flyver for os. Piloterne følger gældende regler for overflyvninger og sikrer, at data opbevares samt slettes iht. GDPR.

Hvornår orienterer vi beboerne om overflyvningerne?

Vi sender et brev til de berørte beboeres digitale postkasser lige inden første flyvetur, og herefter orienterer vi en gang årligt, indtil vi er færdige i området.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om vores droneflyvninger, er du velkommen til at skrive til info@ggfjernvarme.dk eller ringe til os på tlf. 7020 5850.