Serviceeftersyn

Glem alt om ekstra udgifter til reparation. Har du valgt Model A, har du fri service med i aftalen. Læs her om service ved Model A og Model B.

Har du valgt Model A: Service er med i aftalen

Har du valgt Model A, kommer vi jævnligt på besøg og giver dit anlæg et servicetjek. Vi bruger vores data om de mange anlæg til at justere intervallet, men typisk vil vi efterse det med tre til fire års mellemrum. Vi sender dig en besked, når det er tid til at lave en aftale med en af vores serviceteknikere. Han efterser, at systemet kører som det skal og er indstillet optimalt. Skal noget repareres eller udskiftes, sker det uden udgifter for dig. Så det eneste, vi skal ulejlige dig med, er at lukke vores servicetekniker ind i varmen – og ud igen, når han er færdig med at tjekke dit anlæg.

Skulle der opstå problemer med dit fjernvarmeanlæg mellem to servicebesøg, er eventuelle reparationer også med i aftalen. Kun hvis det viser sig, at problemet ikke skyldes fejl i fjernvarmeanlægget, afregner vi efter vores faste takster.

Har du valgt Model B: Du bestiller og betaler selv for servicetjekket

Har du valgt Model B, skal du selv sørge for løbende eftersyn af fjernvarmeanlægget. De fleste, der vælger Model B, indgår en serviceaftale med det VVS-firma, der monterer anlægget, så spørg VVS-firmaet, hvis du er i tvivl. Hvis du har valgt Model B, og vi bliver kaldt ud til problemer, der skyldes dit centralvarmeanlæg, afregner vi efter vores faste takster.

Opstår der problemer?

Teknik er teknik – og teknik kan gå i stykker. Hvis du oplever at mangle varme eller varmt vand, så prøv først vores tjeklister – måske kan du løse problemet selv.

Du finder vejledning til teknisk hjælp og fejlfinding lige her.