Gentofte Gladsaxe Fjernvarmes bestyrelse

Bliv klogere på, hvem der sidder i vores bestyrelse og læs referater fra de afholdte bestyrelsesmøder her:

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har en bestyrelse på tre medlemmer, som er udpeget af de to kommuner kommunalbestyrelse og byråd. Gentofte har i denne valgperiode udpeget formanden for bestyrelsen.

De to kommuner udpeger på skift hhv. formanden og de to menige medlemmer af bestyrelsen. Formandsperioden følger den kommunale valgperiode, og bestyrelsen forventes derfor at sidde frem til kommunalvalget i 2021.

Karen Riis Kjølbye, formand

Det Konservative Folkeparti, Gentofte Kommune

Tom Vang Knudsen, medlem

Socialdemokratiet, Gladsaxe Kommune

Niels Sørensen, medlem

Stabs- og projektchef, Gladsaxe Kommune