Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme er gået i luften

Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme er nu blevet ét fælles kommunalt serviceselskab – Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme. Vi har fået nyt telefonnummer og mailadresse, men vi laver stadig det samme.

Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme har arbejdet tæt sammen i flere år. Nu rykker vi endnu tættere sammen i en ny formel ramme: Vi er blevet ét fælles kommunalt serviceselskab – Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme.

Det nye selskab havde første arbejdsdag den 1. april 2018. Vi er de samme medarbejdere, som vi hele tiden har været, og kontoret ligger stadig på Gentofte Brandstation. Vi leverer varme, ganske som vi plejer og vore teknikere holder det hele kørende på samme måde som hidtil. Men hvis du skal have fat i os, skal du ringe til et nyt nummer eller skrive til en ny mail:

Telefon: 70 20 58 50

Mail: info@ggfjernvarme.dk

Hvis du har fjernvarme, er du stadig kunde hos enten Gentofte Kommune eller Gladsaxe Kommune. I serviceselskabet er vores opgave at betjene kunder og borgere på vegne af kommunerne. Derfor er det os, der hjælper dig, når du har spørgsmål eller brug for hjælp, og det er os, der kontakter dig, når du får tilbudt fjernvarme, skal have lavet service på dit anlæg eller lignende.

Det nye selskab skal overholde de samme love og regler, som vi skulle, da vi var en del af kommunerne. Det betyder, at vi stadig kun må opkræve en betaling, der dækker vores omkostninger, og vi har pligt til hele tiden at lægge os i selen for at gøre driften så effektiv som muligt.

Det nye selskab har en bestyrelse på tre medlemmer, som er udpeget af de to kommunalbestyrelser. Gentofte har udpeget formanden for bestyrelsen: Det bliver Karen Riis Kjølbye fra Det Konservative Folkeparti, som er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune og medlem af bestyrelsen i CTR. CTR leverer varmen til både Gentofte og Gladsaxe. Gladsaxe Kommune har udpeget de to menige medlemmer af bestyrelsen. Det bliver Tom Vang Knudsen fra Socialdemokratiet, som er formand for kommunens miljøudvalg, samt Niels Sørensen, som er stabs- og projektchef i By- og Miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune.

De to kommuner udpeger på skift hhv. formanden og de to menige medlemmer af bestyrelsen. Formandsperioden følger den kommunale valgperiode, og bestyrelsen forventes derfor at sidde frem til kommunalvalget i 2021.

4. april 2018