Fjernvarmetaksten stiger en smule pr. 1. januar 2024

Øgede omkostninger til køb af varme og generelt stigende låneomkostninger er den primære årsag til en mindre stigning i fjernvarmetaksten. Stigningen træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Hånd drejer på termostat på radiator

Derfor stiger fjernvarmetaksten
Fra 1. januar 2024 stiger fjernvarmetaksten en anelse, fordi vores fjernvarmeleverandør Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) har hævet prisen på den varme, vi køber. Desuden er der en generel stigning på lånerenter, som har indvirkning på fjernvarmetaksten.

Sådan bliver fjernvarmetaksten fra det nye år
Her kan du se taksten i 2023 sammenlignet med taksten fra 1. januar 2024:

Tabel, der viser hvordan taksten bliver i 2023 sammenlignet med taksten fra 1. januar 2024.

For et standardhus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18,1 MWh vil de nye takster medføre en samlet stigning i fjernvarmetaksten i 2024 på 1.176 kr. inkl. moms – fra 16.270 kr. i 2023 til 17.446 kr. i 2024. Dette svarer til en takststigning på 7,2 %.

For en standardlejlighed på 75 m2 med et årligt forbrug på 15,0 MWh vil de nye takster medføre en samlet stigning i fjernvarmetaksten i 2024 på 982 kr. inkl. moms – fra 13.659 kr. i 2023 til 14.641 kr. i 2024. Dette svarer til en takststigning på 7,2 %.

Klik her for at se vores takstblade, og klik her for at se en forklaring på de forskellige tal på din fjernvarmeregning.