Varsel om ændring i udregning af incitamentstaksten

Fra 1. januar 2020 vil Gentofte Fjernvarme beregne incitamentstaksten, for kunder der bliver afregnet efter en incitamentstakst, ud fra gennemsnitstemperaturen på returvandet.