Test

Test test

Grøn fjernvarme på vej til flere dele af Gentofte Kommune

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har netop godkendt et nyt projektforslag til udbygning af fjernvarmenettet i kommunen. Projektforslaget betyder, at ca. 6.100 ejendomme kan få tilbud om at tilslutte sig fjernvarmenettet frem mod 2028.

Der er noget i luften i marts 2019. Vi termograferer ledningsnettet med en drone.

I løbet af marts 2019 overflyver vi det omfattende ledningsnet i kommunen med en drone med termisk kamera. Dronen kan termografere de rør, vi har gravet ned i vejen. Det tegner et kort over varmeudstrålingen, som vi kan bruge til at komme på sporet af eventuelle lækager på fjernvarmerørene. Når vi er færdige med flyvningerne, vil vi udbedre de fejl, vi finder, så vi kan sørge for, at energien bliver udnyttet optimalt.

Udfasning af grundbeløb er uden betydning for fjernvarmekunder i Gentofte.

Der har i pressen været omtale af markante stigninger i fjernvarmepriser på grund af udfasning af det såkaldte grundbeløb. Udfasning af grundbeløb er uden betydning for fjernvarmekunder i Gentofte.