Fjernvarme luner inde og gør nytte ude

Fjernvarme er fyldt med miljøoptimeret energi fra affald, vind, sol og elproduktion. Så lukker du fjernvarmen ind, lukker du også markant mindre miljøskadeligt ud fra dag ét – og tonsvis mindre i årene, der kommer. Win-win for viderekomne.

Hvad er det lige, der gør fjernvarme grønnere?

Fjernvarme består af rør under jorden fyldt med meget hedt vand, der bliver opvarmet på et centralt kraft-varmeværk og sendt ud til alle husene i et område. Derude afgiver vandet sin energi, så beboerne har varmt vand i deres radiatorer og vandhaner.

Kraftvarmeværkerne udnytter ikke kun energien fra affald, sol og vind, men får også værdifuld energi fra elproduktion, som ellers ville gå til spilde. I dag stammer over 70 % af fjernvarmens energi fra vedvarende ressourcer og elproduktion. Og når først fjernvarmerørene ligger i jorden, er der ingen grænser for, hvor miljøvenligt vand, vi kan sende ud i dem. Så med tiden kommer der endnu mere sol, vind og jordvarme i vores rør.

Vi varmer op til fremtiden som 100 % vedvarende energikommune

I hovedstadsområdet har vi et ambitiøst mål i forhold til fjernvarmen. CTR, Centralkommunernes Transmissionsselskab, som leverer fjernvarme til os, har i samarbejde med sine fem ejerkommuner et mål om at være CO2 neutrale i 2025 (affald undtaget). Desuden er det vedtaget mellem en række kommuner og regioner i Danmark via Energi På Tværs, at der ikke bruges fossile brændsler i 2035 (affald undtaget). er 100 % grøn inden 2026. Klodens fremtid hænger i et tykt fjernvarmerør, og Danmark er foregangsland med snart 2/3 af alle boliger tilsluttet fjernvarme. Vil du også være med til at skrue ned for CO2, når du skruer op for varmen? Så velkommen som kunde hos Gentofte Fjernvarme.

Hvad er fjernvarme egentlig?

Fjernvarme er i princippet en masse meget varmt vand, der løber i et lukket system under jorden. Vandet bliver varmet op på et kraft-varmeværk og sendt gennem underjordiske rør ud til alle de huse, der er koblet på fjernvarmenettet.

I hvert hus sidder en såkaldt fjernvarmeboks. Her skiller fjernvarmevandet sig af med det meste af sin varme ved at overføre varmen til det vand, der løber rundt i radiatorsystemet i huset og ud til de varme haner i køkken og bad.

Når fjernvarmevandet er så tilpas afkølet, at det ikke kan varme mere op i det pågældende hus, løber det retur til kraft-varmeværket. Her får det tilført et nyt skud energi, så det igen er så varmt, at det er klar til at blive sendt retur til forbrugerne.

Hvorfor er fjernvarme mere miljøvenligt end fx gas?

Kraft-varmeværket udnytter energien fra affaldsforbrænding, sol og vind i et omfang, man ikke har set tidligere. Desuden samproducerer man fjernvarme og strøm, så mindst mulig energi går til spilde. Samlet set er over 70 % af fjernvarmen i Gentofte miljøoptimeret.

Gas er lige som olie et fossilt brændstof. Så selv om gas forurener mindre end olie, er CO2-udslippet fra gasopvarmning stadig meget højt. Eksempelvis vil et hus på 150 m2, der skifter fra gas til fjernvarme, spare miljøet for næsten 4 ton COom året. Skulle man opnå samme CO2-besparelse ved at plante træer, ville det kræve 3 fodboldbaner dækket med egetræer.