Miljøoptimeret energi fra vedvarende ressourcer

Fjernvarme er opvarmet vand, der strømmer i rør under jorden – fra varmekilden til din bolig. Her afgiver vandet varmen til dine radiatorer og til vandet i dine haner.

Fjernvarmevandet bliver opvarmet af en central varmekilde. I dag kommer over 86 % af fjernvarmens energi fra CO2-neutral affaldsbrænding, samproduktion med el og vedvarende ressourcer i form af vind, vand, sol og biomasse. Læs mere om, hvordan vi udnytter varmen.

Fjernvarme er fremsynet: Vi omstiller løbende til flere grønne alternativer, så der kommer mere og mere grøn energi i rørene.
Læs mere om den fremtidssikrede løsning, som et skift til fjernvarme er.

Sådan så varmefordelingen ud i 2023:

Når 2024 er omme, beregnes varmefordelingen for 2024. Tallene opdateres her på siden, så snart vi har nye tal.

Klik her for at se miljødeklarationer fra CTR, som leverer vores varme.