Kampagnetilbud: Få fjernvarme for 0 kr.

Bor du i et område, hvor vi er på vej med fjernvarme? Så sig ja, inden vi graver, og betal 0 kr. Du sparer 30.000 kr. nu og her – og mange flere fremover

Hvad får jeg for 0 kr?

Du får den udvendige tilslutning til fjernvarme. Tilslutningen inkluderer:

  • nedgravning af stikledning fra vejen frem til husets ydermur
  • indføring af stikledning til murens inderside
  • montering af hovedhane.

Du kan også få den indendørs installation uden at skulle have penge op af lommen her og nu. En standardinstallation inkluderer*:

  • nedtagning og bortskaffelse af gammelt fyr, tilslutningsrør og evt. indendørs olietank
  • opsætning af nye tilslutningsrør og ny fjernvarmeboks samme sted.

* Har du særlige ønsker, der rækker ud over en standardinstallation, kan der blive tale om en vis egenbetaling efter nærmere aftale. 

Gælder tilbuddet alle kunder?

Ovenstående tilbud gælder for alle, der vælger en Model A-aftale, når vi udbygger fjernvarmenettet i deres område. Det gør 95 % af vores kunder.

Du kan også blive Model B-kunde. Her bestiller og betaler du selv for den indendørs installation. Hertil kommer fremtidige udgifter til service og reparation.

Læs mere om Model A og Model B

Hvornår skal jeg senest beslutte mig?

Bor du i et område, hvor vi er på vej med fjernvarme, har du fået brev om det. I brevet står sidste frist for at underskrive leveringsaftalen, hvis du vil på for 0 kr.

Hvad koster det, hvis jeg venter?

Venter du til senere, koster selve tilslutningen 30.000 kr. i egenbetaling. Du kan stadig vælge Model A, hvor du ikke skal have penge op af lommen her og nu. Eller Model B, hvor du selv står for fjernvarmeboksen inde i huset.