Leveringsbestemmelserne bliver revideret 1. januar 2023

Gentofte Fjernvarme varsler ændringer i leveringsbestemmelserne pr. 1. januar 2023.

Vi varsler ændringer i Gentofte Fjernvarmes leveringsbestemmelser, da vi forventer, at Kommunalbestyrelsen vedtager de nye leveringsbestemmelser på deres møde 19. december 2022. Ændringerne i leveringsbestemmelserne træder i kraft 1. januar 2023 for både eksisterende og kommende kunder.

Ændringerne vedrører bl.a. en præcisering af Gentofte Fjernvarmes beføjelser ved betalingsmisligholdelse samt etablering af stikledning for nye kunder.

De største ændringer i leveringsbestemmelserne:

  • Er der tale om forbrug under unormale forhold, er Gentofte Fjernvarme bl.a. berettiget til at afbryde fjernvarmen.
  • Ved betalingsmisligholdelse har vi præciseret, hvilke leverancer kunden skal stille sikkerhed for betaling af.
  • Ved anlæg over 250 kW er det bl.a. præciseret, at der skal være en nøgleboks.
  • Ved fraflytning uden aflæsning fra kundens side, kan Gentofte Fjernvarme beregne et forbrug af de manglende enheder.
  • En præcisering af hvor Gentofte Fjernvarmes del af stikledningen ved Model B slutter.
  • Det er defineret, hvor hovedhanerne i udgangspunktet placeres på matriklen.

Du kan læse en mere detaljeret sammenfatning af ændringerne i leveringbestemmelser for Gentofte Fjernvarme pr 1 januar 2023 her

De fleste ændringer påvirker ikke vores kunders hverdag, men enkelte ændringer kan dog få betydning for nogle kunders fjernvarmeforsyning. For eksempel er det muligt for Gentofte Fjernvarme at stoppe for leveringen af fjernvarme, hvis en kunde ikke følger et påbud om regulering af forbrug under unormale forhold.

For kommende kunder har vi præciseret definitionen af, hvor grænsen mellem Gentofte Fjernvarmes ansvar og kundens eget ansvar er placeret for kunder med Model B.

Læs de nuværende leveringsbestemmelser på www.gentoftefjernvarme.dk/aftale.