Klimaaftale og videre udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune

Folketinget har med et bredt flertal indgået en klimaaftale i juni 2020, hvor grøn fjernvarme bliver afgørende i fremtidens energiforsyning. Vi forventer derfor, at Folketinget snart vil foretage ændringer for forsyningssektoren, så afgiftssystemet og beregningsforudsætninger for fjernvarme i højere grad opfordrer til investering i grøn energi.

I dag er udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune begrænset af de historisk lave naturgaspriser og de afgifter, som staten lægger på forskellige energiformer. I 2010 godkendte Gentofte Kommune en plan for udbygning af fjernvarme til hele Gentofte i 2026. Da Kommunalbestyrelsen kun kan godkende udbygning af fjernvarme i områder, der lever op til Energistyrelsens krav om påvist samfundsøkonomisk gevinst, er udbygningen stoppet og kun tre af seks planlagte faser er gennemført.

Mens vi afventer nyt fra Christiansborg, forbereder Gentofte Fjernvarme en analyse af mulighederne for at tilbyde fjernvarme i de områder af Gentofte Kommune, som endnu ikke er tilsluttet fjernvarmenettet.

21. september 2020