Vi arbejder på grøn omstilling i etageboliger

Gentofte Fjernvarme deltager sammen med Gentofte Kommune i et projekt om grøn omstilling i etageboliger. I projektet udvikler forskellige aktører på tværs af Danmark og Sverige i fællesskab løsninger, der skal øge energieffektiviteten og -fleksibilitet.

Hos Gentofte Fjernvarme er en naturlig del af vores arbejde at udvikle de grønne løsninger. Derfor deltager vi i forskellige fora og projekter, som samler fagligheder med det formål at samarbejde om at udvikle den bæredygtige forsyning.

Fokus på energieffektivisering i etageboliger

Vi deltager lige nu i projektet ”Grøn Omstilling i Etageboliger”, som går ud på at skabe endnu mere effektive energiløsninger i etageejendomme.

Projektet er finansieret af Interreg ØKS (det europæiske territoriale samarbejde, Öresund-Kattegat-Skagerak) og løber fra september 2023 til august 2026.

Deltagerne tæller ejere af etageboliger, kommuner, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og rådgivere fra både Danmark og Sverige. Samarbejdet går ud på at udvikle nye løsninger, der skal fremme energieffektivitet og -fleksibilitet. Et af målene er at forberede etageboliger til lavtemperaturfjernvarme.

Vi vil hurtigere frem til vedvarende energi

Drivkraften i projektet er ønsket om at nå i mål med at forsyne via vedvarende kilder – med etageboliger som omdrejningspunkt. Gennem test, demonstration og vidensdeling fremmer projektet grønne løsninger i ØKS-regionen. Der ses også på, hvordan EU-direktiver implementeres forskelligt på tværs af de dansk-svenske grænser.

Formålet er hurtigere at kunne udvikle forbedrede løsninger i fællesskab inden for fire fokusområder:

  • Energieffektivisering via energifællesskaber, måler- og datastrukturer.
  • Forberedelse etageboliger til lavtemperaturfjernvarme.
  • Helhedsorienteret energiplanlægning ved brug af prioriteringsværktøjer.
  • Bedre løsninger og bredere implementering gennem partnerskaber.

Til disse formål har man altså samlet faglige kompetencer fra forskellige sektorer i energisystemet i både Danmark og Sverige. På den måde kan vi drage fordel af hinandens erfaringer og i højere grad identificere uudnyttede potentialer.

Læs mere om “Grøn Omstilling i Etageboliger” på projektets egen hjemmeside eller på Gentofte Kommunes hjemmeside.