Grøn fjernvarme på vej til flere dele af Gentofte Kommune

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har netop godkendt et nyt projektforslag til udbygning af fjernvarmenettet i kommunen. Projektforslaget betyder, at ca. 6.100 ejendomme kan få tilbud om at tilslutte sig fjernvarmenettet frem mod 2028.

Udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune sker som en del af den grønne omstilling. Allerede i 2010 vedtog Gentofte Kommune en ambitiøs plan, hvor målet var i perioden fra 2010 til 2026 at udbygge det eksisterende fjernvarmenet til at dække hele kommunen.

Oprindeligt blev udbygningen planlagt til at forløbe over seks faser, men kun de første tre blev gennemført, fordi statens samfundsøkonomiske beregningsmodel satte en stopper for den videre udbygning. Folketinget har nu gjort det muligt at genoptage fjernvarmeudbygningen.

Gentofte Kommunes plan om udrulning af fjernvarme er udmøntet i et projektforslag, som nu bliver sendt i fire ugers høring. Herefter kan Kommunalbestyrelsen tage endeligt stilling til projektforslaget.

Ved gennemførelsen af den planlagte udbygning reduceres kommunens CO2-udledning med 24.200 ton om året.

Fra april 2021 kan du her på siden se en overordnet plan over den kommende fjernvarmeudbygning og det bliver også muligt for den enkelte borger at slå sin adresse op og se hvornår, der forventes fjernvarme på adressen.