Gentofte Fjernvarme termograferer ledningsnettet med en drone

Gentofte Fjernvarme vil overflyve hele fjernvarmenettet i løbet af februar 2018

I løbet af februar 2018 overflyver vi det omfattende ledningsnet i kommunen med en drone, der kan termografere de rør, vi har gravet ned i vejen. Vi leder efter varmeudstrålinger og eventuelle lækager på fjernvarmerørene, så vi kan udbedre fejlen og sørge for, at energien bliver udnyttet optimalt.

Dronen vil flyve i ca. 100 meters højde, og det er derfor ikke sikkert, at du kan høre eller se den. Vi termograferer kun fjernvarmeledningerne og optager derfor ikke billeder af dig, dit hus eller din have.

Vejret skal være koldt og skyet, når vi slipper dronen løs. Derfor ved vi ikke præcis hvilke dage, overflyvningen finder sted. Men hvis du ser en drone flyve rundt i kommunen, så er det sandsynligvis Gentofte Fjernvarme som er i færd med at lede efter steder, hvor vandet ikke flyder som det skal.

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på 39 98 82 10 eller på mail fjernvarme@gentofte.dk

Med venlig hilsen

Gentofte & Gladsaxe Fjernvarme

12-06-2017