Et skridt nærmere et fælles fjernvarmeselskab

Igennem to år har Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme haft et tæt samarbejde. Først på enkelte udvalgte projekter – og sidenhen har de administrative medarbejdere fra de to selskaber arbejdet fra samme adresse på Brandstationen på Bernstorffsvej, hvor medarbejdere løser opgaver for begge forsyningsselskaber.

Nu tager kommunalbestyrelsen et yderligere skridt mod dannelsen af et fælles kommunalt fjernvarmeselskab med stordriftsfordele og øget faglig robusthed.

Vi samler kræfterne

”Gentofte og Gladsaxe fjernvarme løser i dag de samme opgaver på hver sin side af kommunegrænsen, og ved at samle kræfterne kan vi arbejde mere effektivt og løse flere opgaver til den samme pris.  Vores forventning er, at det på sigt kan få positiv betydning for fjernvarmeprisen”, siger Formand for Teknik- og miljøudvalget i Gentofte Kommune, Karen Riis Kjølbye.

Forventede synergieffekter

Pwc har forud for beslutningen gennemført en analyse af synergigevinsterne, der skønnes at være i størrelsesorden 2,4-6,2 mio. kr. årligt, og som relaterer til eksempelvis færre omkostninger til husleje, administration og IT.

Politisk behandling

Kommunalbestyrelsen i Gentofte godkendte mandag den 30. maj 2017 etableringen af det fælles serviceselskab, mens kommunalbestyrelsen i Gladsaxe Kommune behandler sagen i august 2017.

Efter sommerferien skal kommunalbestyrelserne tage stilling til den konkrete selskabsetablering, herunder vedtægter og samarbejdsoverenskomst. Det forventes, at det fælles selskab vil kunne være etableret pr. 1. januar 2018.

12-06-2017