Enorm stigning i ønsket om at få fjernvarme

Vi oplever for øjeblikket en enorm stigning i ønsket om at skifte til fjernvarme. Læs mere om planlægning og processen for tilslutning.

Whistleblowerordning i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har fået en whistleblowerordning.

Ingen prisstigning til Gentofte Fjernvarmes kunder

Den samlede MWh-pris, du som kunde skal betale til Gentofte Fjernvarme, er uændret i 2022 i forhold til 2021.

Billede af en varmeopgørelse

Varmeopgørelsen for 2021 og budgettet for 2022 er på vej til vores fjernvarmekunder

Vi er i gang med at udarbejde varmeopgørelserne for 2021 og budgettet for 2022 til vores fjernvarmekunder. Opgørelserne og budgetterne bliver sendt ud ultimo januar 2022.

Ændring i opkrævning af det faste bidrag for nye fjernvarmekunder

Ændring i opkrævning af det faste bidrag for nye fjernvarmekunder fra 1. januar 2022.

Mere grøn varme på vej i Hellerup og Charlottenlund

Snart lægger vi nye fjernvarmerør i Gentofte for at kunne levere grøn varme til endnu flere borgere i byen.

Gravearbejdet begynder i midten af september 2021, og vi vil arbejde i de to markerede områder på kortene nedenfor. Klik på kortene for at zoome ind.

Du kan som beboer i området stadig nå at være med og spare 30.000 kr. i tilslutningsbidrag, hvis du tilmelder dig senest den 1. september.

Se, hvordan du tilmelder dig ved at klikke her.

Vi gør, hvad vi kan, for at begrænse generne på vejene under gravearbejdet, men vi takker alligevel på forhånd for at bære over med, at vi kommer til at fylde, støje og støve lidt den næste tid.

Find flere oplysninger på vores hjemmeside:

Har du spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Nu kan vi fortælle, hvornår vi planlægger at komme med fjernvarme til dit område

Nu kan du få at vide, hvornår vi planlægger at tilbyde fjernvarme i de forskellige dele af Gentofte Kommune.

Grøn fjernvarme på vej til flere dele af Gentofte Kommune

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har netop godkendt et nyt projektforslag til udbygning af fjernvarmenettet i kommunen. Projektforslaget betyder, at ca. 6.100 ejendomme kan få tilbud om at tilslutte sig fjernvarmenettet frem mod 2028.

Der er noget i luften i marts 2019. Vi termograferer ledningsnettet med en drone.

I løbet af marts 2019 overflyver vi det omfattende ledningsnet i kommunen med en drone med termisk kamera. Dronen kan termografere de rør, vi har gravet ned i vejen. Det tegner et kort over varmeudstrålingen, som vi kan bruge til at komme på sporet af eventuelle lækager på fjernvarmerørene. Når vi er færdige med flyvningerne, vil vi udbedre de fejl, vi finder, så vi kan sørge for, at energien bliver udnyttet optimalt.

Udfasning af grundbeløb er uden betydning for fjernvarmekunder i Gentofte.

Der har i pressen været omtale af markante stigninger i fjernvarmepriser på grund af udfasning af det såkaldte grundbeløb. Udfasning af grundbeløb er uden betydning for fjernvarmekunder i Gentofte.