Hvis dit badevand bliver grønt, er det tegn på en lækage

Fremover kan nogle kunder risikere at få grønt badevand. Vi tilsætter nemlig et sporstof til fjernvarmevandet for at finde lækager i forbrugernes anlæg. Farvestoffet er ufarligt og forsvinder hurtigt igen.

Vi kvalitetssikrer vores anlægsarbejde med drone

Vi flyver med drone, når vi graver ud til fjernvarme. Det gør vi for at sikre, at vores gravearbejde foregår korrekt, og at vi genetablerer området som før. Dronen dokumenterer områdets udseende ved at tage en række billeder.

Vi graver mange steder i disse år og lægger kilometervis af ledninger, som fremover skal bringe varme i radiatorer og varmt vand i hanerne hos de fleste borgere i kommunen. Udbygningen af fjernvarmenettet er et komplekst projekt, som foregår både under og over vejen – og inde på grundene hos vores kommende kunder.

Når vi sørger for at give boligejerne mulighed for at få fjernvarme ved at gennemføre anlægsarbejdet, har vi samtidig øje for at genetablere områderne ordentligt efter endt gravearbejde. Derfor er vi grundige med at kortlægge de steder, vi graver. Det sker både inden, undervejs og lige efter anlægsarbejdet, og vi supplerer det traditionelle tilsynsarbejde på jorden med fotodokumentation ved brug af en drone. På den måde kvalitetssikrer vi arbejdet grundigt, mens det står på, og sørger for, at vejene kommer til at ligne sig selv igen bagefter. Desuden bruger vi data fra dronen til at sikre økonomien under projektet ved bl.a. at holde øje med fremdriften.

Vi sender dronen ud et par gange om måneden på hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00, mens vi graver. Beboerne i områder med droneflyvning bliver orienteret ca. hvert halve år, indtil vi er færdige med at flyve her.

Som beboer er det en fordel løbende at få dokumenteret udseendet af sin vej – og som kommende fjernvarmekunde også sin grund – via en drone. Denne type dokumentation er nemlig præcis og en effektiv måde at styrke både selve anlægsarbejdet og sikre resultatet af reetableringen af området.

Droneoverflyvningerne bliver gennemført af en certificeret dronepilot, som kender de gældende regler på området og har de krævede tilladelser. Når anlægsarbejdet er færdigt, og vi har reetableret området, bliver data slettet.

Hvis du har spørgsmål til vores tilladelser, dokumentation eller kvalitetssikring i det hele taget, er du velkommen til at kontakte os på info@ggfjernvarme.dk.

 

Foto: Lasse Gorm Jensen

Mindre takststigning i 2023 end varslet

Gentofte Fjernvarme har tidligere varslet en takststigning med virkning fra 1. januar 2023. Takststigningen bliver mindre, end vi først meldte ud.

Vores takster stiger, men ikke nok til at få Vinterhjælp

Fra 1. januar 2023 stiger fjernvarmetaksten. Den stiger dog ikke så meget, at politikernes aftale om Vinterhjælp bliver relevant for dig som kunde hos Gentofte Fjernvarme.

Leveringsbestemmelserne bliver revideret 1. januar 2023

Gentofte Fjernvarme varsler ændringer i leveringsbestemmelserne pr. 1. januar 2023.

Stabil fjernvarmeforsyning trods stop for russisk gas

Hvad betyder det for Gentofte Fjernvarme, at Rusland har valgt at stoppe for leverancen af russisk gas til Danmark?

Enorm stigning i ønsket om at få fjernvarme

Vi oplever for øjeblikket en enorm stigning i ønsket om at skifte til fjernvarme. Læs mere om planlægning og processen for tilslutning.

Whistleblowerordning i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har fået en whistleblowerordning.

Ingen prisstigning til Gentofte Fjernvarmes kunder

Den samlede MWh-pris, du som kunde skal betale til Gentofte Fjernvarme, er uændret i 2022 i forhold til 2021.

Billede af en varmeopgørelse

Varmeopgørelsen for 2021 og budgettet for 2022 er på vej til vores fjernvarmekunder

Vi er i gang med at udarbejde varmeopgørelserne for 2021 og budgettet for 2022 til vores fjernvarmekunder. Opgørelserne og budgetterne bliver sendt ud ultimo januar 2022.