Arbejder sammen – grønt og godt

Både Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme er i disse år godt i gang med at udbygge fjernvarmenettet i de to kommuner. Det varme vand flyder allerede på tværs af kommunegrænserne, og derfor starter vi nu et formelt samarbejde på fjernvarmeområdet.

I både Gentofte og Gladsaxe er arbejdet med at udbygge fjernvarmenettet til flere områder af de to kommuner godt i gang i disse år. Forsyningsledninger bringer allerede i dag det varme vand på tværs af kommunegrænserne som en del af det samlede net for hele hovedstadsområdet.

Samarbejde giver god mening

Derfor har vi taget hul på et formelt og fornuftigt samarbejde på fjernvarmefronten – både når det gælder udbygningen af fjernvarmenettet og driften af det eksisterende net. ”Det giver os nye muligheder, når vi løser opgaverne sammen”, siger chef for Drift og Projekter i Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme, Johan Sølvhøj Heinesen. ”Først og fremmest giver det god mening, fordi vi har behov for at løse mange af de samme opgaver på begge sider af kommunegrænsen. Det kan vi gøre mere effektivt sammen til glæde for fjernvarmekunderne, og derfor er vi glade for vores nye samarbejde, som vi har store forventninger til.”

Fortsat to selskaber

I praksis betyder det, at du møder både Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme, når du møder os på gader og stræder eller modtager information fra os. Men vi fortsætter som to selskaber med reference til hver vores kommune, og derfor vil f.eks. taksterne fortsat være forskellig fra kommune til kommune. Som fjernvarmekunde fortsætter du med at betale til den kommune, som din ejendom ligger i. Men på kontorerne, i bilerne, på anlægsarbejderne og på vores vekslerstationer arbejder vi sammen om at tilbyde billig og miljørigtig fjernvarme.

13-12-2016