Om Gentofte Fjernvarme

Der har været fjernvarme i Gentofte Kommune siden 1980’erne. Læs mere om hvem vi er, og hvor fjernvarmen kommer fra.

Gentofte Kommune har ejet Gentofte Fjernvarme siden 1980’erne. Fjernvarmen blev drevet af NESA frem til 2006, hvorefter Gentofte Kommune overtog fjernvarmefolkene og driften af nettet.

Udbygningsfasen, der startede op i 2010, er en vigtig brik i Gentofte Kommunes ambitiøse klimaplan og afdelingen har haft konstant vokseværk siden overtagelsen.

Det politiske mål er, at hele kommunen kan forsynes med fjernvarme inden naturgassen udfases i 2030.

Gentofte Fjernvarme holder til på Brandstationen på Bernstorffsvej og tæller omkring 20 medarbejdere. Afdelingen består blandt andet af montører, ingeniører, maskinmestre, GIS-medarbejdere, økonomimedarbejdere og andre administrative medarbejdere.

Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte

Udbygningen af fjernvarmenettet startede i 2010 og forløber over forskellige faser og etaper. Her kan du se et kort over, hvor fjernvarmen findes i dag og hvor udbygningen er godkendt pt.

Gentofte Fjernvarme samarbejder med forskellige entreprenører og VVS-firmaer i udbygningsfasen. Vi koordinerer løbende med de andre kommunale fok, der arbejder på, om og under vejene i Gentofte Kommune. Vi forsøger at planlægge i samlet trop, så der kommer færrest gener på vejene for borgerne.

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er et fleksibelt system, der kan bruge alle former for overskudsvarme og energi. Det betyder, at fjernvarmen sikrer stabil vedvarende energi fordelt på flere former. Der kan f.eks. bruges vindenergi til at producere varme, når det blæser meget og oplagre den, så den kan bruges, når vinden ikke blæser.

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Vi får fjernvarmen fra Central Kommunernes Transmissionsselskab (CTR), der hænger sammen med Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Vi har rigtig meget varme omkring os, som vi kan genbruge til fjernvarme. En pæn del af vores varme kommer fra vedvarende energi. Det betyder, at fjernvarme i Gentofte er både den mest miljørigtige og mest økonomisk rentable løsning.

CTR har lavet en handlingsplan for hvordan fjernvarmen i 2025 skal være helt CO2-neutral. Det skal ske ved at omlægge produktionen til fuldt at bestå af biobrændsler og vedvarende energi. Altså vil de eksisterende værker blive omlagt til biomasse, og der vil blive investeret i andre former for vedvarende energi, som f.eks. geotermi og store varmepumper.

Fjernvarme hviler i sig selv

En væsentlig grund til at fjernvarme er en billig varmeløsning for den enkelte, er at fjernvarme er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Kort fortalt betyder hvile-i-sig-selv princippet, at forbrugeren er den eneste, som må tjene penge på fjernvarme. Har Gentofte Fjernvarme overskud på bundlinjen, fordeles pengene tilbage til forbrugeren ved at varmeregningen bliver lavere det kommende år.