Forstå jeres varmeregning

Med fjernvarme i ejendommen falder varmeregningen. Men hvad er hvad på opgørelserne? Få hjælp her på siden.

Jeres varmeregning oversat til menneskesprog

Hvert år i januar måned modtager I et budget for årets forventede varmeforbrug og hvad I skal betale hvert kvartal. Hvis I bliver tilsluttet fjernvarme i løbet af året, får I et budget for resten af året, med besked om, hvor meget I skal betale og hvornår. Når året er omme, fjernaflæser vi jeres faktiske varmeforbrug og sender jer en årsopgørelse. Har I brugt mere varme end ventet, betaler I ekstra. Har I brugt mindre, får I penge tilbage. Det lyder enkelt, men alligevel er varmeregninger sjældent egnet til højtlæsning, fordi de skal følge bestemte lovbestemte krav til indhold og opbygning.

Find forklaringen på bagsiden

I finder en forklaring på bagsiden af årsopgørelsen, som I modtager i januar, eller I kan hente den her. Hvis I vil se jeres tidligere aconto-opkrævninger og årsopgørelser, så finder I dem i eForsyning.