Det med småt

Her går teknik og jura hånd i hånd. Her finder I de tekniske og juridiske dokumenter, som vores leveringsaftaler bygger på.

Takstblad med alle priser

I Takstbladet finder I alle gældende priser på fjernvarme, godkendt af Gentofte Byråd og anmeldt til Energitilsynet.

Leveringsaftaler og -bestemmelser

Sådan ser fjernvarmeaftalen og dens juridiske grundlag ud.

Standardinstallation

Her finder I en beskrivelse af alle detaljerne i en standardinstallation. Det er en god ide at kigge dokumentet igennem, inden vi mødes til en installationsaftale på jeres ejendom.

Energiafgifter og miljødeklaration

Hvis jeres firma kan fratrække statsafgifter på energi, finder I her de aktuelle satser. I kan også finde CTR’s miljødeklaration til brug for jeres grønne regnskab.